Opplever du mye overvann i området der du bor kan det være tette stikkrenner og fulle grøfter som er årsaken. For å få en orden på dette kan du på dagtid (kl. 0800-1600) på virkedager ta kontakt med lokalstyre eller ringe direkte til LNSS som drifter vei og overvannssystemer for oss; telefon 79 02 49 50 - tast for administrasjonsvakt.