Lokalstyret vedtok i lokalstyremøte 23.3 forlengelse av påbud om bruk av munnbind i Longyearbyen. Påbudet gjelder fra 11. mars kl. 06.00 til og er forlenget til 21. april kl. 24.00.
Det er den enkeltes ansvar å ha munnbind tilgjengelig.
 

Administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre har i dag enstemmig vedtatt å innføre påbud om bruk av munnbind i Longyearbyen. Påbudet gjelder fra 11. mars kl. 06.00 til og med 7. april kl. 24.00, men kan forlenges, opphevet eller endres gjennom nytt vedtak. Det er den enkeltes ansvar å ha munnbind tilgjengelig.

Den 10. mars vedtok administrasjonsutvalget på vegne av Lokalstyret midlertidig forskrift om smitteverntiltak – påbud om bruk av munnbind i Longyearbyen arealplanområde. Dette gjennom Lokalstyrets myndighet i smittevernloven om mulighet for hastevedtak. Vedtaket ble fattet etter råd fra smittevernlegen.

Smittevernloven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen. Smittevernlegens råd er kommet etter økt påvist smitte i Tromsø og Ullensaker den siste uken, et økt antall tilreisende fra fastlandet til Longyearbyen og at flere nærkontakter til smittede personer på fastlandet nå sitter i smittekarantene i Longyearbyen.

Det er tidligere gitt anbefaling om bruk av munnbind i Longyearbyen. Dette har ikke blitt fulgt i tilfredsstillende grad av fastboende og turister. Et påbud anses derfor nødvendig i de nærmeste ukene.

Påbud om bruk av munnbind gjelder i følgende situasjoner:

  • I butikker/kjøpesentre. Gjelder både ansatte og kunder.
  • På serveringssteder og overnattingssteder, unntatt når man sitter ved bordet under et måltid. Gjelder både ansatte og kunder.
  • På Svalbard lufthavn i alle fellesarealer og i drosje og buss. Gjelder både passasjer og sjåfør når det er kunder i bil eller buss.
  • På venterom hos leger, tannleger, helsestasjon og andre helsetjenester.
  • Hos frisør, hudpleie og andre virksomheter med en-til-en-kontakt. Gjelder både for ansatt og kunde. Kunde kan ta av munnbindet når det er nødvendig og for å utføre behandlingen.
  • I tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke for utøvere under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.
  • Utendørs ved større folkeansamlinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten gjelder ikke elever og ansatte ved Longyearbyen skole i skoletiden på skolens område eller i skolebussen eller i barnehagene.

Smittevernlegen uttaler at «et påbud om munnbind vil være et lite belastende tiltak for den enkelte og kan medvirke til å unngå smitte. Et påbud vil sannsynligvis kunne være av kort varighet, men ha effekt lengre enn påbudets varighet gjelder.»

Det er den enkeltes ansvar å ha munnbind tilgjengelig. Brudd på påbudet kan føre til bortvisning eller straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Når tiltaket ikke lenger er nødvendig, skal det ifølge Smittevernloven straks oppheves eller begrenses.