Ung-i-Logyearbyen_logo

 

 

 

Ung i Longyearbyen jobber aktivt for å legge til rette for et godt oppvekstmiljø i Longyearbyen, og vi ønsker at ungdom skal trives i lokalsamfunnet vårt. Målgruppa vår er ungdommer fra 5.trinn til 20 år.

Vi er opptatt av at våre tilbud skal være en arena for demokrati og medvirkning. Defor jobber vi systematisk med ungdomsmedvirkning, noe som resulterer i at mye av tjenesten vår styres av målgruppen selv. For oss er det også viktig at våre møteplasser, arrangementer og aktiviteter er et trygt sted for alle å være, og at man verken trenger spesielle ferdigheter eller utstyr for å kunne delta. Dette sikres blant annet gjennom de ansattes fagkunnskap og erfaring.

Ved alle våre tilbud og på våre arrangement har vi snus, rus og røykfri sone, i tilleg til at det alltid vil være ansvarlige voksenpersoner tilstede. 

Camp Svalbard

Camp Svalbard_Kristin Eriksson (15).jpg

Camp Svalbard er en friluftslivcamp for ungdommer fra 8.trinn – 20 år bosatt på Svalbard. Det blir arrangert to camper i året, - en på vinteren (mars/april) og en på høsten (august/september). I løpet av camphelgen får deltagerne oppleve læring og mestring i svalbardnaturen under trygge forhold sammen med kompetente instruktører og ledere. 

Som deltager på Camp Svalbard tilbringer man en helg ute i den arktiske naturen sammen med jevnaldrende og deltar på flere ulike spennende aktiviteter som f.eks. kajakkpadling, brevandring, salongrifleskyting, rebusløp, skileik, snøhulebygging og matlaging. Man trenger ingen spesielle kunnskaper eller utstyr for å delta, og alle ungdommer er velkommen til å delta på camp. Det koster 500,- å delta, dette inkluderer transport, mat, opphold og aktiviteter. Påmelding til arrangementet annonseres.

Sikkerheten er høyt prioritert under hele campoppholdet, og det vil være dyktige aktivitetsledere som leder alle aktivitetene, samt våkne isbjørnvakter døgnet rundt.

Påmeldingsskjema til Camp Svalbard finner du ved å klikke her

LybLan

LybLan.JPG

LybLan er et sosialt samlingspunkt for spillinteresserte ungdommer i Longyearbyen der ungdom fra 7.trinn til 20 år kan delta. Det er klubbstyret som arrangerer LybLan, og det blir gjennomført 2 LybLan i året- et i oktober/november og et i juni rett før sommerferien. Klubbstyret står for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, herunder rigging, rydding, matservering og spillturneringer eller andre sosiale aktiviteter gjennom kvelden/natta. Arrangementet starter fredag kveld og avsluttes lørdag morgen. Påmelding og pris annonseres når arrangementet nærmer seg. 

Aldersgrense på spill - våre holdninger
Alle aktiviter, konkurranser og spillturneringer i regi av LybLan vil ta hensyn til aldersgrense på spill. Det vil ikke bli arrangert noen aktiviteter, konkurranser eller spillturneringer som er markert med høyere enn 12 års aldersgrense. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å følge med på hvilke spill ungdommene selv spiller på sine private datamaskiner eller spillmaskiner, og hvordan de eventuelt får tilgang til å spille spill med høy aldersgrense. Les mer om ulike typer spill og aldersgrense på spill her:

Medietilsynet - Beskyttelse av barn mot skadelig innhold

ung.no - Hvorfor er det aldersgrenser på spill?

barnevakten.no

Ung Kultur Møtes (UKM)

UKM.jpg

Ung Kultur Møtes (UKM) sin visjon er å være Norges viktigste møteplass for ung kultur. UKM Svalbard er lokalmønstringen i Longyearbyen, og er for ungdommer i alderen 7.trinn-20 år. UKM Svalbard består av en hel UKM- uke som gjennomføres i februar måned. Fra mandag til fredag klargjøres det til kunstutstilling og forestilling fredag kveld. Som deltager kan du bidra på mange ulike måter, en kunstutstiling og kulturforestilling krever mye arbeid! Du kan anten stå på scenen og fremføre musikk, dans, teater eller annen type scene- fremvisning, du kan være konferansier, du kan stille ut kunst eller andre installasjoner, du kan lage en film som vises, du kan bidra bak scenen som lyd- eller lystekniker, du kan bidra i PR/Mediegruppa eller så kan du være med i LUA (Longyearbyen Unge Arrangører), som har i ansvar for å gjennomføre UKM Svalbard. Det koster ingen ting å delta på UKM Svalbard, og påmeldingen gjør du på UKM sine sider

LUA har i oppgave å planlegge og gjennomføre hele UKM Svalbard. LUA består av ungdommer som går på videregående, og som har et ønske om å lage en sosial og morsom UKM- uke for ungdommen ei byen. Som LUA får man ansvar for ulike arbeidsoppgaver under UKM- arrangementet. 

Et fagpanel har i oppgave å gi alle deltakerne tilbakemeldinger på sitt bidrag, samt at de plukker ut de bidragene som skal representere UKM Svalbard på fylkesfestivalen i Troms. De under 13 år kan bare blir videresendt til UKM festivalen i Troms dersom minst halvparten av gruppen de deltar i er innenfor aldersspennet.

UKM Svalbard 2019 film from Ung i Longyearbyen on Vimeo.

Longyearbyen ungdomsråd

Ungdomsrådet 2018_19.JPG

Et ungdomsråd er en gruppe ungdommer som representerer ungdom der de bor, det vil si i kommunen eller fylkeskommunen. Meningen med ungdomsrådet er at ungdom skal få si sin mening om politikken i kommunen, og er dermed en arena for å ivareta FNs barnekonvensjon artikkel 12, som sier at barn har rett til å bli hørt i saker om angår det, og at barns meninger skal vektlegges.

Longyearbyen ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd, som består av en gruppe ungdommer i Longyearbyen fra ungdomsskolen og videregående skole. Deres jobb er å ivareta barn og unges interesser, og medlemmene av ungdomsrådet har en spesiell oppgave i å representere barn og unges meninger for politikerne.

I tillegg til å jobbe med politiske og egne saker, behandler Longyearbyen ungdomsråd søknader og tildeler midler til lag og foreninger, prosjekt eller enkeltpersoner. Longyearbyen lokalstyre stiller hvert år midler til disposisjon som ungdomsrådet selv tildeler. Det vil si at ungdomsrådet bestemmer hvor mye penger som skal gis, og hvem pengene skal gis til.

Ut & kjør

Ut&Kjør.JPG

Ut&Kjør er et samarbeid mellom Ung i Longyearbyen, Sysselmannen på Svalbard, Sons of Svalbard og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. Ut&Kjør er et ungdomstilbud som ønsker å belyse mulighetene for, men også risikoen ved å ferdes i Svalbardnaturen på snøskuter. Gjennom to teorikvelder og en utedag vil man gå gjennom temaer som ferdsel på Svalbard, sikkerhet, skredlære, førstehjelp og skutermekk. Ut&Kjør foregår i perioden desember - februar/mars, og informasjon om påmelding og datoer annonseres.

Målgruppen er ungdom som nylig har tatt trafikalt grunnkurs, men arrangementet er åpent for all skuterglad ungdom i aldersgruppen 13-20 år som bor i Longyearbyen. For å kjøre skuter på den siste dagen som er ute, må man ha gjennomført begge teorikveldene i forkant, man må ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller inneha lappen for scooter. Det kan evt. bli avtalt transport dersom det er mulighet for det.