Longyearbyen lokalstyre tilbyr sommerjobb for ungdom som bor i Longyearbyen. Sommerryddingen vil i 2019 foregå 24 og 25 juni og blir betalt etter gjeldende tariff. Ungdommen må ha fylt 13 år for å delta. Arbeidstiden er fra 8-14 for ungdom under 16 år og 8-16.00 for de over 16. Flere spørsmål? Ta kontakt med Karine på kahau@lokalstyre.no eller 41926682. Påmeldingsfrist er 6 juni.

Lønn:
13 til 15 år: 128,62 kr timen
16-17 år: 144,69 kr timen
Over 18: 160,77 kr timen

Påmelding

Er du over 18 og har sertifikat for bil? Vi har også lyst ut sommerjobb av lenger varighet - se eget skjema.