PÅMELDINGSFRISTEN ER GÅTT UT

 

Longyearbyen lokalstyre tilbyr sommerjobb for ungdom som bor i Longyearbyen. Sommerryddingen vil i 2020 foregå 22. og 23. juni og blir betalt etter gjeldende tariff. Ungdommen må ha fylt 13 år for å delta. Arbeidstiden vil være avhengig av gjeldende koronarestriksjoner på arrangementstidspunktet, men maks 6 timer for de under 16 og maks 8 for de over 16.  Flere spørsmål? Ta kontakt med Lillian på lillian.risvaag@lokalstyre.no eller 47 90 82 37 25. Påmeldingsfrist er 1. juni. Det vil ikke være mulig å melde seg på etter påmeldingsfristen.
 

Lønn:
13 til 15 år: 132,- kr/timen
16 til 17 år: 148,4 - kr/timen
Over 18: 164,9- kr/timen