Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen på Svalbard og Nærings- og fiskeridepartementet som grunneier i Longyearbyen minner om at:
  • Alt utstyr som står ute inkludert skutere og tilhørende utstyr (sluffer, sleder etc.) skal være plassert på en ryddig måte og merket med navn og telefonnummer. Husk å sikre utstyret mot vind! Skutere bør stå på paller eller enkle plattinger.
  • Jerrykanner med eller uten drivstoff. lagres minst 10 meter fra bygning og på en måte som hindrer lekkasje.
  • Ikke parker til hinder for utrykningskjøretøyer, renovasjon, brøyting, brannberedskap og lagringsplasser for snø.
  • Ta vare på grøntarealene våre - unngå så langt som mulig å parkere direkte på vegetasjonen
  • Det tillates kun parkering av registrerte motorkjøretøy.
  • Når utstyr, skutere og paller ikke skal brukes lenger, skal dette leveres til Miljøstasjonen.

Lagring eller hensetning i strid med dette vil kunne medføre at det fjernes uten varsel og for eiers regning.

Vi minner om at det er gratis som privatperson å levere skuter til miljøstasjonen.

Kjør skuteren helt frem til anlegget når det er åpent og avlever kjøretøyet til noen som jobber på anlegget. Du må selv sørge for å avskilte skuteren og levere skiltene til Sysselmannen.

God sommer!