Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Plan for videre helikopterflyging i Lia

Da er det klar for installasjon av støtteforbygninger i forbindelse med planlagte sikringstiltak ovenfor vei 228 og 230.

DS entreprenør er nå ferdige med boring og testing av fundamenter. At løsningen fungerer er dermed dokumentert. Igangsettelsestillatelse for bygging er gitt, og første lass med materiell til fundamentering av de permanente konstruksjonene er ankommet.

Dermed starter installasjonen av konstruksjonene. Den største jobben er etablering av alle fundamentpunktene. Det skal bores flere hundre stag/bolter inn i berget, og det er dette arbeidet som vil ta mest tid. Gjennom sommeren vil det komme materiell opp ved flere båtanløp. Dette vil bli transportert med lastebil fra havna til riggområdet i vei 228 og 230 og videre med helikopter en av dagene etter ankomst. Foreløpig plan for flyging med helikopter er slik:

  • 13.06. eller 14.06.           ca 15 rotasjoner
  • 23.06. eller 24.06.           ca 15 rotasjoner
  • 03.07. eller 04.07.           ca 15 rotasjoner
  • 14.07. eller 15.07.           ca 15 rotasjoner
  • 24.07. eller 25.07.           ca 15 rotasjoner
  • 15.08. eller 16.08.           ca 15 rotasjoner

Alt dette vil gjøres med Lufttransports Superpuma.

Når fundamentene er ferdige skal stålkonstruksjonene flys på plass. Dette er presisjonsflyging der Superpuma er mindre egnet. Det vil derfor bli tatt opp et mindre B3-helikopter fra fastlandet til denne jobben. Da vil det bli flere dager med intensiv flyging. Foreløpige datoer for dette arbeidet er:

  • 24.09.-28.09.                     ca 320 rotasjoner

Vi beklager støyulempene dette medfører, og håper det ikke fører til for store problemer for byens innbyggere. Alt arbeid vil skje i tidsrommet 07.00-19.00.