Alle planlagte politiske møter i Longyearbyen lokalstyre i mars måned er avlyst.

 

Vi  jobber med å tilrettelegge for digitale løsninger for møtegjennomføring. Oppdatert informasjon om teknisk løsning og oppkobling vil komme.