Nedenfor er invitasjonen som ble publisert i forkant av møtet:

Longyearbyen lokalstyre (LL) ønsker å være tydelig i sin formidling om faren for skred i Longyeardalen, samt å informere om hvordan LL ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet på best mulig måte. Et tiltak i dette arbeidet er å arrangere et årlig møte for befolkningen, med informasjon om skredfare, beredskaps- og varslingssystem og ansvarsfordeling i en evakueringssituasjon.

LL ønsker samtidig også å benytte anledningen til å orientere innbyggere, og da særlig de som er nytilflyttede, om Longyearbyens historie, om formålsparagrafen i Svalbardloven, de ulike offentlige tjenester m.m. 

Vi håper at god kunnskap om praktiske forhold og tjenestetilbud vil bidra til å øke både boglede og botid. Det er også et mål at de som er nye i byen kan treffe andre som er nye, samt å hjelpe næringslivet til å ha et godt introduksjonsprogram for sine ansatte. Grunnleggende kunnskap er viktig for både trivsel, miljø og sikkerhet.

For LL er det i tillegg viktig at innbyggere har kunnskap om demokratiet og hvordan enkeltmennesker kan bidra og påvirke.

Program:

  • Velkommen ved lokalstyreleder Arild Olsen
  • Longyearbyens historie ved Hilde Henningsen
  • Skredfarer og beredskapssystemet ved Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre
  • Informasjon om de ulike offentlige tjenestene

Det vil være folk tilstede fra Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre for å besvare spørsmål.

Nytilflyttede ønskes særskilt velkommen!