For å ivareta full barnehagedekning i Longyearbyen skal det etableres en ny avdeling ved Kullungen barnehage. Avdelingen skal ligge i bygget hvor UHU har hatt tilhold. I den andre enden av bygget, i lokalene hvor ungdomsklubben har hatt tilhold,  skal det etableres personalfasiliteter for barnehagen, herunder garderober, spiserom, arbeidsplasser og møterom.

Oppussingen av lokalene er så vidt i gang og LNSS har begynt riving og forarbeider.

Etter planen skal den nye avdelingen være klar til å tas i bruk mandag 3. januar 2022. For høsten 2021 har LL inngått samarbeidsavtale med Green Dog Svalbard AS, hvor deres fasiliteter kan benyttes av Longyearbyens barnehager.