Prosessen med ordningen har pågått siden ultimo februar 2021. I prosessen har det vært ført drøftinger med relevante miljøer i næringslivet. Høringsrunde på ordningen er gjennomført. Lokalstyreleder Arild Olsen er så langt fornøyd med at LL endelig har fått publisert ordningen der 40 millioner kroner nå skal settes i arbeid for å hjelpe et «kriserammet» reiseliv.

Prosessen har vært både krevende og omfattende. Dialogen med relevante miljøer har vært avgjørende sammen med den veiledningen vi har fått fra departementalt nivå forteller administrasjonssjef Hege Fagertun. Siste ledd i prosessen ble lagt i lokalstyremøte tirsdag 4. mai. Der ble forskriften endelig vedtatt sier administrasjonssjefen.

Næringssjef Lennarth Kvernmo i Longyearbyen lokalstyre forteller at arbeidet videre intensiveres. Man går nå inn i en slags saksbehandler og veiledningsmodus. Vi gjør nå forsøk på å forenkle og standardisere tilskuddsforvaltningen for brukerne og for egen del. Alle som søker på ordningen, må benytte regionalforvaltning.no. Regionalforvaltning.no er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Systemet brukes av alle fylkeskommuner og av mer enn 275 kommuner og regionråd. Systemet driftes av SPINE AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet med å ta i bruk systemet er forenkling og standardisering for våre brukere samt effektivisere søknadsprosessen, veiledning, administrasjon og forvaltning av tilskuddsordninger. 

Ordningen er i dag publisert i regionalforvaltning.no og vil nå være åpen frem til søndag 30. mai kl 23.59.

Longyearbyen lokalstyre har en plan om å kunne offentliggjøre og distribuere vedtakene primo juni 2020. I den interne behandlingen av søknadene har vi nå søkelys på fortløpende behandling. Men vi må ha en oversikt over det totale omfanget før vi publiserer vedtakene. Dette har vi en plan for og planen vil følges til punkt og prikke sier næringssjefen.
 

Kontaktpersoner
Arild Olsen
Lokalstyreleder, tlf 95177435

Hege W. Fagertun
Administrasjonssjef Longyearbyen lokalstyre, tlf 951 22422

Lennarth Kvernmo
Næringssjef Longyearbyen lokalstyre, tlf 900 36666