• Det er fortsatt ikke påvist covid-19 på Svalbard. De siste par ukene er det imidlertid flere som har reist fra Svalbard som har testet positivt på fastlandet etter hjemkomst. Om smitten er medbrakt til Svalbard av den reisende eller om smitten er påført på Svalbard er uavklart, sier smittevernlegen.
  • Det tas daglige covid-19 prøver ved Longyearbyen sykehus, og heldigvis er det ingen positive så langt under pandemien. Smittevernlegen kan likevel ikke utelukke at noen i Longyearbyen har vært utsatt for smitte de siste par ukene. Da er det ekstra viktig at flest mulig er vaksinert! Smitteteamene på fastlandet håndterer positive prøvesvar som blir tatt i de ulike kommunene og de kontakter nærkontakter direkte.
  • Vaksineringen på Svalbard skal fortsette med full styrke. Longyearbyen Sykehus planlegger vaksinering av alle grupper som ikke er vaksinert i løpet av september. Det gjelder 16-17 åringene, nytilflyttede og studenter. Alle må huske på at det er mange barn og ungdom som ikke er vaksinerte, og vi må huske på de generelle smittevernregler og vise hensyn til andre.
  • Longyearbyen minner alle om å teste seg ved mulig smittsom sykdom. Spesielt gjelder dette for uvaksinerte, men gjelder også for vaksinerte med symptomer på sykdom.
  • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdelinger er fortsatt lav, men økende i Norge nå. Antall meldte positive prøver i Norge har økt de fem siste ukene og er denne uka på det høyeste nivået under pandemien. Folkehelseinstituttet estimerer at 59 % av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene har blitt oppdaget. Delta-virusvarianten er nå helt dominerende i Norge. De siste to ukene har over 700 tilfeller av covid-19 blitt påvist også hos fullvaksinerte. Det har den siste uka vært en dobling av smitten i Norge, og vi på Svalbard må være ekstra oppmerksomme!
  • Pandemien er slett ikke over! Husk smittevernreglene og ta vaksinen, sier smittevernlegen.

Longyearbyen Sykehus, 30 august 2021. Knut Selmer, Smittevernlege.