Svalbard får sine første vaksiner mot Covid-19 i uke 1 neste år. Det er kun cirka fem vaksiner i første forsendelse. Neste forsendelse kommer i uke 4. - Longyearbyen sykehus har god oversikt over de som skal ha de første vaksinene på Svalbard og vil kontakte den enkelte direkte, opplyser smittevernlege Knut Selmer i en pressemelding.

 Smittevernlegen ber om at personer under 65 år avventer å kontakte sykehuset for å sette seg opp på vaksineliste i jul og nyttår. Det blir god tid til det etter hvert i 2021.

 Svalbard behandles som en kommune på fastlandet i fordelingen av vaksiner, og Longyearbyen Sykehus har ansvaret for selve vaksineringen.

 Folkehelseinstituttet koordinerer arbeidet med utsendelse av vaksiner og skal gjøre dette i samarbeid med Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

 Det er laget en fordelingsnøkkel som tildeler antall doser på kommunenivå på basis av antall personer i risikogruppene i den aktuelle kommunen. I starten vil fordelingsnøkkelen baseres på antall personer 65 år og eldre, fordi alder er den desidert største risikofaktoren.

 Den øvrige befolkningen på Svalbard vil vaksineres slik Fastlands-Norge gjør det i kommunene, og det vil foregå over lang tid. Norge har valgt å sende ut doser til alle kommuner (inkludert Svalbard) ukentlig nå i starten, selv om det vil bli svært få doser for de minste kommunene.

 - Dette gir en anledning til å teste distribusjonssystemet og vi får testet ut våre planer med relativt få doser, sier Knut Selmer.

 Knut Selmer er fornøyd med at Svalbard får samme levering av vaksiner som kommunene på fastlandet får.

 Informasjonen om vaksiner vil oppdateres etter uke 1 i 2021.

Se informasjon på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet for informasjon om vaksine og vaksinering mot Covid-19