Longyearbyen sykehus har sammen med Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen en plan for vaksinering mot Covid-19 etter hvert som vaksinene mottas. - Vi vet ennå ikke når de første vaksinene kommer til Svalbard. Dette vil offentliggjøres på hjemmesidene til Lokalstyret og Sysselmannen, sier smittevernlege Knut Selmer ved Longyearbyen sykehus i en pressemelding.

- Vi følger nasjonale retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksinasjon og rekkefølgen det skal vaksineres i, opplyser han.

Per mandag 21. desember er prioriteringsrekkefølgen for vaksine for Norge slik:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og enkelte personer med høy risiko 18-64 år

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand

8. Alder 55-64 år

Personer mellom 18 og 64 år med alvorlige underliggende sykdommer vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år.

- Vi ber om at personer med alvorlig underliggende sykdom kontakter Longyearbyen sykehus og setter seg på en liste for de som ønsker vaksinasjon, sier smittevernlege Knut Selmer.

Det er Folkehelseinstituttet som avgjør hva som regnes som alvorlig underliggende sykdom. Dette er personer med:

  • Organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). Nevrologiske       sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Longyearbyen sykehus har ansvar for vaksineringen på Svalbard, og vil fortløpende gi ut informasjon om når den øvrige del av befolkningen tilbys vaksinering.

Se informasjon på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet for informasjon om vaksine og vaksinering mot Covid-19