Husk at de nasjonale anbefalingene for antall deltakere på private sammenkomster også gjelder på Svalbard. I private hjem eller hytter er det ikke anbefalt å samle flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen sykehus og Sysselmannen oppfordrer sterkt folk om å følge anbefalingene.

I julen er det åpnet for at du to av dagene i løpet av juletiden kan ha inntil 10 gjester hjemme hos deg selv. Det er likevel anbefalt å begrense hvor mange ganger du har og drar på besøk hos noen andre.

Hvordan gjennomføre en sammenkomst på privat sted:

  • Det bør være minst én meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme husstand eller samme barnehage- eller barneskolekohort.
  • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
  • Alle som er til stede, må være friske.
  • Ikke inviter flere enn du har god plass til.
  • Ha oversikt over hvem som er på stedet til enhver tid.
  • Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Les mer om råd og anbefalinger til arrangementer og sosiale sammenkomster på Helsenorge.no