Ved vår videregående avdeling tilbyr vi kandidater å avlegge privatisteksamen. Vi tilbyr dette i nært samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen i Longyearbyen, må FØR de melder seg opp, ta kontakt med skolen for å avklare om det er mulig å avlegge eksamen i Longyearbyen. Dersom du melder deg opp til feil skole og ikke har vært i kontakt med oss, må du regne med å måtte avlegge eksamen på denne skolen. Når det gjelder muntlig-praktisk og praktisk eksamen, må du som privatistkandidat reise til fastlandet for å avlegge eksamen. 

Viktig informasjon om privatisteksamen og oppmelding finner du under Troms og Finnmark fylkeskommune sine nettsider her

For våreksamen melder du deg opp mellom 15. januar og 1. februar. For høsteksamen kan du melde deg opp mellom 1. og 15. september.

Privatister fra Svalbard melder seg opp i Troms og Finnmark fylke. Videre velger du Eksamenskontoret Troms og Finnmark (studiespesialiserende fag) eller Ishavsbyen vgs (yrkesfag).

Privatisteksamen i muntlige fag kan avvikles ved Longyearbyen skole i høsthalvåret, i vårhalvåret tilbys kun avvikling av skriftlige fag. Muntlig-praktisk og praktiske eksamener må avvikles i Tromsø eller annet hjemfylke. I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten. 

Betaling
Betaling skjer med kort ved oppmelding. Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Dersom du ikke møter til eksamen vil ikke eksamensavgiften bli refundert. Ved dokumentert fravær har du rett til ny eksamen første påfølgende eksamensperiode.

Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Kontaktinformasjon:
Jo Tore Berg,  tlf.97 76 87 87,  E-post
avdelingsleder vg

Skoleadministrasjon tlf. 790 23 900. E-post