Informasjon fra Sysselmannen på Svalbard Information published by The Governor of Svalbard

Information in Norwegian and English

Følger med på skredfaren

Sammen med NVE og Skred AS følger Sysselmannen skredsituasjonen i Lia og Nybyen utover ettermiddagen. Det er meldt sterk vind og Sysselmannen oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander. - Vi har nettopp hatt møte med NVE, Skred AS og beredskapsrådet. På bakgrunn av de skredfaglige vurderingene har vi besluttet ikke å innføre evakuering nå, men vi følger situasjonen nøye og vil gjøre en ny vurdering om eventuell evakuering sammen med NVE og Skred AS klokken 20.00 i kveld, sier sysselmann Kjerstin Askholt. Sysselmannen oppfordrer også folk som ferdes ute i terrenget om å være varsomme og ta sine forholdsregler. www.varsom.no melder om faregrad 3 – betydelig for Nordenskiøldland.

Monitoring the avalanche danger

Together with the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and Skred AS, the Governor of Svalbard follows the avalanche situation in Lia and Nybyen during the afternoon. The weather forecast indicates strong winds and the Governor urges people to secure loose items. - We have just met with NVE, Skred AS and the emergency preparedness council. We have decided not to evacuate now, but we follow the situation carefully and will make a new assessment of possible evacuation together with NVE and Skred AS at 8 pm tonight, says Governor Kjerstin Askholt. The Governor also encourages people outdoors to be cautious and take their precautions. www.varsom.no reports hazard level 3 - significant for Nordenskiöldland.