Masterplanen, som ble vedtatt av Svalbard reiselivsråds vårmøte 1. juni, er det organiserte reiselivets omforente agenda for fremtiden. Et rammeverk aktørene selv ønsker at utviklingen skal foregå innenfor. Den har en sterk bærekraftsambisjon, og skal sørge for at verdiene og ressursene blir tatt godt vare på i fremtiden. Turistene med minst fotavtrykk og mest verdiskapning skal prioriteres. Masterplanen omtaler dessuten reiselivet som en viktig samfunnsbygger, som skal ha en relevant plass i offentlig forvaltning. Det er fokus på dialog, samhandling og helhetlige prioriteringer, som viktige suksesskriterier for å lykkes med morgendagens reiseliv.

>> Les mer om masterplanen på visitsvalbard.com