Navneskilt på veggen på Energiverket

Revisjon av Energiverket

Miljødirektoratet har i uke 35 gjennomført en revisjon av energiverket med hensyn på å vurdere om vi etterlever gjeldende lover og forskrifter, om vi har en tilfredsstillende internkontroll, om vi har et tilfredsstillende vedlikeholdsprogram og om vi etterlever gjeldende utslippstillatelse.

Miljødirektoratet uttrykte tilfredshet med det arbeidet som er lagt ned etter forrige revisjon med hensyn på å bygge opp et godt internkontrollsystem og et vedlikeholdsprogram. De er svært tilfreds med at vi har fått midler til, og er godt i gang med, å bygge et røykgassrenseanlegg.

Revisjonen avdekket 3 avvik og 3 anmerkninger.

Avvik:

  • Virksomhetens måleprogram er mangelfullt
  • Energiverket har ikke egenkontroll av utslipp til vann fra oljeutskiller
  • Virksomhetens vedlikeholdssystem har enkelte mangler.

Anmerkninger:

  • Energiverkets prosedyre for avfallshåndtering kan forbedres
  • System og rutiner for lukking av anbefalinger og forbedringer etter miljørisikovurderinger og beredskapsøvelser har forbedringspunkter
  • Virksomhetens kontakt med LNS vedrørende tankanlegg har forbedringspunkt.

Sektorsjef teknisk Marianne Aasen er tilfreds med det arbeidet som er gjort på energiverket siden forrige revisjon, noe resultatet fra denne revisjonen viser.
Vi vil arbeide med å lukke avvik og anmerkninger, og dermed forbedre oss ytterligere i tiden som kommer.

Tips en venn Skriv ut