Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Ronald Bye Foto: Privat

Ronald J. Bye minnes

Ronald J. Bye bisettes fredag 5.10.

 

Foto: Privat

Ronald J. Bye (80), tidligere styreleder i det som var forløperen til Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Samfunnsdrift, døde 24.9.2018.

Bye var sentral i omstillingsprosessen da Longyearbyen gikk fra "company town" til folkestyre på 1980- og 1990-tallet. I Svalbard Samfunnsdrift AS med datterselskaper, var han styreleder og styremedlem i årene 1988 - 1999 som følger:

-          Svalbard Samfunnsdrift: styreleder juni 1992 – juni 1996
-          Svalbard Næringsutvikling: enestyre (1988) og styreleder 1989 – 1998
-          Svalbard Næringsbygg: styremedlem 1995 – 1996
-          Svalbard ServiceSenter: styreleder 1996 – 1999

I tillegg var han styremedlem i Store Norske Spitsbergen Kulkompani i årene 1988 - 91.

Amund Solend, tidligere adm. direktør i Svalbard Næringsutvikling AS, har skrevet dette minneordet i anledning Byes bortgang:

I disse minneord omtales i hovedsak Ronald Byes engasjement for og på Svalbard. Han kom inne i Store Norskes styre i 1987/88. Ronald hadde en rekke styreverv i flere selskaper og andre engasjementer på Svalbard i en 12-års periode frem til år 2000.

På midten av 80-tallet stod Svalbard og Store Norske foran store utfordringer. Gruvedriften var kostbar for staten, og Storting og Regjering måtte ta grep for å sikre norsk virksomhet på Svalbard. Ronald kom da inn i styret i Store Norske sammen med andre «nye koster». Man fikk et styre sammensatt av personer med kompetanse på gruvedrift, samfunnsutvikling, omstilling og næringsutvikling. Samtidig som «linken» til sentralt hold ble ivaretatt.

Begynnelsen på slutten for Company Town startet. Ronald Bye ble sentral i dette arbeidet som han kastet seg over med stort engasjement og kraft, i kjent stil fra hans tidligere virke i politikk og næringsliv. I styret ble oppgavene fordelt, og Ronald fikk et spesielt ansvar med å medvirke til næringsutvikling. Reiseliv spesielt og utdanning fra folkehøyskole til universitet sto på blokken. Men også å planlegge for at svalbardsamfunnet fikk andre bein å stå på utenom gruvedriften var viktig. Han var sentral i utarbeidelsen av «Næringsplan for Svalbard», som senere endte opp i stortings-dokumenter som skisserte utviklingen på Svalbard.

Det ble mange styrelederverv disse årene. Svalbard Samfunnsdrift, Svalbard Næringsutvikling, Spitsbergen Travel (nå en del av Hurtigruten) og andre selskaper. Ronald hadde i sin konsulentvirksomhet fokusert på grensesnittet politikk/offentlig virksomhet og privat næringsvirksomhet. Altså en næringsutvikler - politisk influert, som han selv sa.

Noen kjennetegn var spissformuleringer, klar tale og ingen værhane, men alltid til å stole på. Det å omstrukturere et lokalsamfunn fra Company Town til et «normalsamfunn» likt fastlandet hadde sine utfordringer. Det kunne gå hett for seg i denne omstillingsperioden, både innad og utad, men Ronald stod i stormen. Hans lune og innsiktsfulle vesen gjorde at han kunne snakke med «alle».

Ronald hadde stor tro på at Longyearbyen (og Svalbard) måtte ha tre ben å stå på. Gruvedrift, reiseliv og forskning/utdanning. Og utviklingen viser vel at vi er der nå. Engasjementene på Svalbard gikk mot en avslutning ca. år 2000, samtidig med at forfatterrollen tok mer og mer av hans tid. Interessen for Svalbard hadde han helt til det siste.

Samarbeidet med Ronald var en fornøyelse. Og i tillegg ble det et godt vennskap oss imellom.

En hedersmann og en modig mann er gått bort, vi lyser fred over hans minne.

Amund Solend, Bergen

Longyearbyen lokalstyre har sendt krans med følgende hilsen i anledning seremonien i Østre gravlund store kapell, Oslo, fredag 5.10. kl. 11.30:

Takk for innsatsen for Longyearbyen 1988 - 1999
Longyearbyen lokalstyre