Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. februar:

Stenger Vei 300 og opphever evakuering i Nybyen

Vei 300 fra krysset ved det gamle museet og helt opp til Gruvelageret stenges grunnet fare for snøsk... Les mer
A A A

Rullering av arealplanen for Longyearbyen - Folkemøte 17.3

Invitasjon til folkemøte 17.3 kl. 19.00 på UNIS vedrørende arbeidet med rulleringen av arealplanen for Longyearbyen planområde.

Longyearbyen lokalstyre har startet arbeidet med rullering av arealplanen for Longyearbyen planområde. I henhold til svalbardmiljøloven § 49 skal arealplanen vurderes revidert minst hvert fjerde år. Gjeldende arealplan ble vedtatt i november 2009.

Vedtatt Lokalsamfunnsplan for Longyearbyen lokalstyre (2013) og Strategisk næringsplan for Svalbard (2014) er viktige grunnlagsdokumenter til planarbeidet.

Forslag til planprogram for arealplanen var til behandling i Teknisk utvalg tirsdag 24. februar, og ble vedtatt lagt ut på høring. Planprogrammet skal klargjøre hvilke forhold som skal vurderes i planarbeidet. Forlag til planprogram finner du under "Relaterte filer" på høyre side. Med utgangspunkt i planprogrammet skal lokalstyre utarbeide forslag til revidert arealplan. Denne vil blir lagt ut til offentlig ettersyn, trolig i september 2015.

Longyearbyen lokalstyre vil formelt legge planprogrammet ut på høring, samtidig med varsel om at planarbeidet starter opp.

Lokalstyre inviterer til folkemøte tirsdag 17. mars kl. 19.00 i Lassegrotta på UNIS. På møte vil lokalstyre informere om status for nærings- og samfunnsutvikling, samt arbeidet med arealplanen. Det vil bli gitt en orientering om arealplanens betydning for videre utvikling av lokalsamfunnet og Longyearbyens fysiske arealer. Det blir anledning til å komme med spørsmål og innspill til planarbeidet under møte, samt skriftlig i etterkant.

For deltakelse på folkemøte vennligst meld deg på via denne e-postadressen:
folkemote@lokalstyre.no
eller gi beskjed til infotorget i Næringsbygget.