Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard

Vedlegg

application/pdfSamfunns- og næringsanalysen 2017.pdf 754 KB
application/pdfSamfunns-og næringsanalysen 2015 Kortversjon.pdf 442 KB
application/pdfSamfunns-og næringsanalysen 2015 hovedrapport.pdf 1.3 MB
Publisert | Oppdatert 04. august 2020