Selvtestene er for personer med nylig oppståtte luftveissymptomer. Det er lagt opp til maks en selvtest pr. person.

Selvbetjeningsordningen følger bibliotekets åpningstider og erstatter utdelingsboden på parkeringsplassen.