Sensorfeilen medførte at generatoren stoppet. På grunn av betydelig reduksjon i energiproduksjon falt hele systemet ut. Alle kundene fikk tilbake strømmen etter ca 30 minutter. Feilen ble reparert og systemet var under normaldrift ca 3 timer etter stopp.