Longyearbyen lokalstyre signerte i dag ny avtale med LNS Spitsbergen for drift av vei, plasser og torg i Longyearbyen. Vi gratulerer LNS Spitsbergen med kontrakt på 4 + 2 ny år, og takker for godt samarbeid i de årene som har vært. 

Ny kontrakt starter 1. september 2020