Skjenkestoppen for Longyearbyen og Svalbard for øvrig oppheves fra klokken 00.00 natt til fredag 22. januar.

19. januar ba stortingsflertallet regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering og dermed oppheve skjenkestoppen.

- Svalbard er ingen kommune, men har lavt smittetrykk. Skjenkestopp lokalt på Svalbard kan derfor oppheves, sier Knut Selmer.

Han understreker imidlertid at det er viktig å følge de øvrige nasjonale smitteverntiltakene.

- 1-metersregelen og antallsbegrensingene gjelder fortsatt. Vi gjentar også oppfordringen om munnbind til befolkningen generelt når skjenkestoppen oppheves. Arbeidet med smittesporing går raskere og krever mindre bruk av personellressurser dersom flest mulig benytter munnbind, påpeker Knut Selmer.

- Erfaringene så langt er at mange er flinke med bruk av munnbind på Svalbard, sier han.

Endringen regjeringen nå gjør med hensyn til skjenking innebærer at det blir tillatt å skjenke til klokken 24.00, men gjester skal ikke slippe inn etter klokken 22.00. Dette er i tråd med den anbefalingen som Folkehelseinstituttets ga til regjeringen nylig.

Denne endringen gjelder for hele landet, noe som betyr at kommuner med høyt smittetrykk har to døgn på å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller andre strengere regler enn de nasjonale.

- Vi tar dette til etterretning og håper samtidig at andre lettelser for befolkningen på Svalbard ikke blir skjøvet ut i tid, sier Knut Selmer.

 

Les også: 

Endrer skjenkereglene etter Stortingets flertallsvedtak (regjeringen.no)

Nasjonale regler som gjelder fra midnatt natt til fredag 22. januar (helsedirektoratet.no)