Beskrivelse

Longyearbyen skole skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. Det er foreldrene/de foresatte som har hovedansvaret for egne barn. Gjennom det har de stor påvirkning på barnas motivasjon og læringsutbytte. Skolens ansvar er å sikre elevens læring og at de når de kompetansemål som er satt i Kunnskapsløftet.

Foreldre/foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet.

  • Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse.
  • Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderinger som brukes.
  • Det må også legges til rette for at foreldrene/de foresatte får nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen.

Nedenfor er noen linker til nettsteder som angir skolens og foresattes ansvar, samt barns rettigheter.