Tidspunkt for oppmøte

  • 1. trinn, kl.10:00 - oppmøte i Hålen
  • 2. - 7. trinn, kl. 08:15 - oppmøte i skolegården
  • 8. - 10. trinn, kl. 08:30
  • Videregående trinn, kl. 08:30 

Vi ønsker samtlige elever, både nye og gamle velkommen