Oppholdsforbud og evakuering vinteren 2018/19

Sysselmannen har besluttet å innføre oppholdsforbud i deler av Lia inntil videre og så lenge det ligger snø i Lian. Dette gjelder følgende boliger: 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37.

Egen beredskap

Gjør egne avtaler for overnatting i tilfelle evakuering vinteren 2018-2019. For å øke sikkerheten til byens befolkning, kan man forvente hyppigere evakueringer i skredutsatte områder kommende vinter (2018-19).  Det betyr ikke at det vil gå skred ved hver evakuering, men man må ta høyde for alle usikkerheter knyttet til snøskredfare.

Lia og Nybyen er spesielt utsatt. Longyearbyen Lokalstyre (LL) er ansvarlig for å ivareta innbyggere og besøkende ved en evakuering, og vil bruke de ressurser som er tilgjengelig. Dette kan være hotellrom og ledige leiligheter/hybler utenfor evakuert område eller feltsenger i hall.

Arbeidet administreres av LLs boligkontor som ved evakuering blir etablert i biblioteket i kulturhuset. LL ber likevel innbyggere som er bosatt i Lia (vei 222-228) og Nybyen om å gjøre egne private avtaler på forhånd, om overnatting hos for eksempel venner eller kollegaer ved en eventuell evakuering.

Erfaringsmessig reduserer egne avtaler din belastning ved en eventuell evakuering. Vi håper du ser verdien i dette arbeidet.

Skredkart

Informasjon kommer...