Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Skredrapporten er offentliggjort

NVEs skredrapport blir overlevert til Longyearbyen lokalstyre torsdag 15. desember. Rapporten inneholder detaljert kartlegging av skredfaren i Longyearbyen planområde. Faresonekart viser at den øvre rekken av bebyggelsen i Lia og Nybyen er innenfor 100-års-faresonen for skred.

Kartene i skredrapporten dekker områdene Vestpynten-Bykaia, Longyearbyen, ett område i Todalen og tre områder i Bolterdalen-Foxdalen. Grunnlaget for faresonekartene er studier av kart og flyfoto, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, feltbefaringer og modellering av skreddynamikk.

Kartene i rapporten viser at snøskred, sørpeskred, jord- og flomskred er de skredtypene som utgjør fare for bebyggelsen. Det er til sammen 154 boenheter og to vandrerhjem som ligger innenfor 100-årsfaresonen, som innebærer at den årlige faren for skred er 1/100.

- Kartleggingen bekrefter at en del bebyggelse i Longyearbyen er utsatt for skredfare. Kartene kan brukes som grunnlag for detaljprosjektering av skredsikring. Lokale og sentrale myndigheter må samarbeide om dette arbeidet framover, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

- Det er viktig at det tilføres penger til å planlegge og å gjennomføre skredsikringstiltak. I sin innstilling til Svalbardmeldingen gir utenriks- og forsvarskomiteen klare føringer på at skredrapporten fra NVE må følges opp med midler slik at det kan iverksettes nødvendige tiltak for å sikre tryggheten til befolkningen i Longyearbyen, påpeker lokalstyrelederen.

- Det er et politisk mål å få på plass permanente skredsikringstiltak. Men dette vil ta tid.

På kort sikt skal det gode snøskredvarslingssystemet som er utarbeidet og iverksatt av NVE, sikre tryggheten til befolkningen på best mulig måte, sier Arild Olsen.

- Jeg er glad for at skredrapporten nå foreligger og at den er konkret med hensyn til å vise hvor det er fare for ulike typer skred. Rapporten gir et godt grunnlag for Longyearbyen lokalstyre som planmyndighet, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Skredrapporten kan lese her

Skredkart kan sees her

Kontaktpersoner:

Arild Olsen, lokalstyreleder, telefon: 951 77 435

Kjerstin Askholt, sysselmann, telefon: 79 02 43 02