NVEs arbeid med å sikre bebyggelsen i Longyearbyen mot skred er avsluttet for vinteren ❄ 🚜. Sikringsprosjektet er en følge av to alvorlige skredhendelser i 2015 og 2017, og gjøres i tett samarbeid med Longyearbyen lokalstyre.

Les mer om status for skredsikringsarbeidet på NVEs hjemmesider - HER

 

.