I forbindelse med prosjekt Støtteforbygninger Sukkertoppen skal tomtene i vei 222 benyttes som lager og riggområde. Alt privat utstyr som snøskuter, tilhengere etc må fjernes. Frist er søndag 9. mai.