Den landsomfattende egenberedskapsuka starter i dag, mandag – og varer til søndag 5. november.

www.sikkerhverdag.no finnes fire enkle øvelser alle kan gjennomføre på mobilen, og mange gode tips om hvordan man kan dekke de grunnleggende behovene i en krisesituasjon. 

Her finner du øvelser

 Du er en del av Norges beredskap 

Hvis en uønsket hendelse eller krise skulle ramme Longyearbyen kan myndighetene nå ut med informasjon til innbyggernes mobiltelefoner via et digitalt varslingslingssystem. Ved et eventuelt lenger bortfall av telefon- og internettforbindelse kan innbyggerne møte opp på kulturhuset for å få informasjon. 

Ved store hendelser og kriser som rammer mange, kan ikke alle få hjelp med en gang. Da må myndighetene prioritere hjelp til dem som trenger det mest. 

Det betyr at mange innbyggere må være forberedt på å klare deg seg selv noen dager hvis de mister strømmen, telefon-/internettforbindelsen, tilgang på rent drikkevann – eller det blir vanskelig å komme seg ut for å handle. 

Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Hele Norge øver

 Øvelse gjør mester. Det gjelder også for krisehåndtering. 

 Ta praten med de rundt deg om hva som kan skje og hvordan dere skal håndtere det. Øvelser gir oss bevissthet, kunnskap og trening. Da står vi bedre rustet til å komme oss gjennom små og store kriser.

Noe av det viktigste innen beredskap, er de tiltakene hver enkelt kan gjøre selv i form av egenberedskap. 

Hovedgrunnen til dette er at hvis det skulle skje noe, vil ikke alle trenge hjelp samtidig – om de har utstyr til å klare seg selv i noen dager.

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle landets husstander styrker sin egenberedskap. 

Her kan du lese mer om egenberedskap i Longyearbyen

Her kan du lese helhetlig ROS-analyse fra Longyearbyen lokalstyre

Meld deg på vårt nyhetsbrev her