Kullungen barnehage og Polarflokken barnehage har 72 barnehageplasser hver. Begge barnehagene har tilbud til både de minste og de litt større barna. 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke om barnehageplass. Skjemaet gjelder for begge barnehagene og benyttes også ved søknad om bytte av barnehage m.m. Svar på søknad om barnehageplass kommer i løpet av april.

Barn som eventuelt ikke får plass ved fellesopptaket eller søker etter 15. mars blir satt på venteliste fra ønsket oppstartsdato. Tilbud om barnehageplass blir tildelt etter hvert som det blir ledig kapasitet.

Les mer om barnehagene