Longyearbyen lokalstyre tilbyr sommerjobb for ungdom (ikke universitetsstudenter) som bor i Longyearbyen. Sommerjobbingen vil i 2021 foregå fra 23. til 25. juni og blir betalt etter gjeldende tariff. Ungdommen må ha fylt 13 år for å delta. Arbeidstiden vil være 5 til 6 timer per dag, for alle aldersgrupper.  

Meld dere på HER. Frist: 2. juni. 

Spørsmål? 
Ta kontakt med 
Lillian; lillian.risvaag@lokalstyre.no / 90 82 37 25 
eller 
Vibeke; vibeke.olsgard@lokalstyre.no / 48 35 62 38

Lønn: 
13 til 15 år: 132,47 kr/timen
16 til 17 år: 149  kr/timen
Over 18: 165,59  kr/timen