Bor du fast i Longyearbyen, er over 18 år, har sertifikat for personbil og ønsker å jobbe i sommer? Longyearbyen lokalstyre tilbyr sommerjobb sommeren 2019. Varighet på jobben er etter avtale i tidsrommet etter skoleslutt til skolestart. Arbeidsoppgavene vil være diverse forefallende arbeid som rydding, avfallshåndtering, håndlanger etc. OBS: Det er begrenset antall stillinger. Søknadfrist 28.mai.

Flere spørsmål? Ta kontakt med Karine på kahau@lokalstyre.no eller 41926682.

Lønn:
Over 18: 160,77 kr timen

Påmelding