Byens ungdommer vil rydde byen ren 22.-23.juni. I den forbindelse er det viktig at alt løst utstyr, inkludert f.eks. jerrykanner, blir merket og sikret i forkant av ryddingen. Tilfeldig plassert utstyr, som ikke er merket/sikret, risikerer å bli samlet inn som søppel.