Byens ungdom vil rydde byen ren 22.-23. juni. I den forbindelse er det viktig at alt løst utstyr, inkludert f.eks. jerrykanner og løse paller, blir merket og sikret i forkant av ryddingen. Tilfeldig plassert utstyr, som ikke er merket/sikret, risikerer å bli samlet inn som søppel. 

Takk for at du hjelper oss med arbeidet!