Opptak fra det digitale folkemøtet 17. november kan du se her 

Vi takker for alle spørsmål som ble sendt inn på forhånd og under til direktesendingen, her finner du en oppsummering av spørsmål og svar 

Det er viktig å være klar over at regelverket knyttet til covid-19 endres raskt og ofte. Svarene på spørsmålene fra folkemøtet gir kun et bilde av regelverket per 23.11.2020 og vi oppfordrer sterkt til å holde seg fortløpende oppdatert på det til enhver tid gjeldende regelverk på Helsenorge.no

You can see a recording of the digital public meeting here (Norwegian language)

Thank you for sending in questions in advance and during the live-stream, please find a summary of question and answers here

We wish to emphasise that the regulations relating to Covid-19 are subject to frequent and rapid change. The below responses only provide an overview of the regulations on 23/11/2020 and everyone is strongly urged to keep up to date on an ongoing basis with applicable regulations at www.helsenorge.no.


 

Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen sykehus inviterer Svalbards befolkning til digitalt folkemøte om korona-situasjonen på Svalbard

Det blir direktesending fra møterommet Newtontoppen på Næringsbygget med representanter fra Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen og sykehuset i studio. Publikum følger sendingen fra egen PC, mobil eller nettbrett. Det er ikke lagt opp til debatt, men innbyggerne på Svalbard kan stille konkrete spørsmål på forhånd og underveis i folkemøtet. Møtet vil foregå på norsk, men spørsmålene kan også stilles på engelsk. 

Dato: Torsdag 19. november kl. 17.00.
Sted: Facebook direktesending   
 

 Lik-oss-på-Facebook-768x231.jpg   Følg Digitalt folkmøte.JPG

Du kan også følge sendingen på Web-TV.   

Spørsmål kan stilles på forhånd og underveis i sendingen via: 

  • Messenger-melding til Longyearbyen lokalstyre Facebook-side fra onsdag 18. november kl. 12.00
  • E-post til folkemote@lokalstyre.no fra onsdag 18. november kl. 12.00
  • Direkte i kommentarfelt under sendingen

 Vel møtt, vi ses digitalt på torsdag!  


Longyearbyen Community Council, the Governor of Svalbard and Longyearbyen hospital invite the people of Svalbard to a digital meeting about the corona situation in Svalbard.

It will be broadcasted live from the meeting room Newtontoppen in Næringsbygget with representatives from Longyearbyen Community Council, the Governor and the hospital in the studio. The audience follows the broadcast from their own PC, mobile or tablet.
There will be no debate, but the inhabitants of Svalbard can ask specific questions in advance and during the digital public meeting.
The meeting will be in Norwegian, but the questions can also be asked in English. 
 
Date: Thursday 19 November at 17:00
Location: Facebook Live

Like oss på Face.png  Follow the Digital Public Meeting.JPG

Questions can be asked in advance and during the meeting via:

• Messenger to the Longyearbyen Community Council’s Facebook page from Wednesday 18 November at 12:00 (noon)
• Email to folkemote@lokalstyre.no from Wednesday 18 November at 12:00 (noon)
• Directly in the comments’ box during the live stream

Welcome, see you digitally on Thursday!

3 logoer digitalt folkemøte.JPG