Rapporten viser også at sykefraværet er mye lavere enn på fastlandet, og elevene klarer seg bra.

– I det store og hele virker levekårene i Longyearbyen å være noe over snittet for et norsk lokalsamfunn, selv om det naturligvis er stor variasjon mellom grupper, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en rapport om samfunnsforhold på Svalbard.

Det påpekes også at det er blitt større likhet mellom kvinners og menns økonomiske situasjon på Svalbard, og at det er relativt lite kriminalitet i Longyearbyen, skriver NTB.

I 1990 var det over 3500 fastboende på Svalbard, før det i 2006 falt ned til 2266. Primært var det Barentsburg som fikk færre innbyggere.

Etter det har befolkningen på Svalbard økt sakte, men sikkert, mest på grunn av tilflyttere fra utlandet. Det var registrert 3094 bosatte på Svalbard den 1. januar 2023. Av disse bor 82 prosent i Longyearbyen.

Andelen av befolkningen med norsk statsborgerskap i Longyearbyen og Ny-Ålesund har falt fra 85 prosent i 2009 til 63 prosent i 2023.

Statistikken fra SSB brukes som kunnskapsgrunnlag for alle de overordnede planene i Longyearbyen lokalstyre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her