Her finner du oppdatert informasjon om status og utviklingen i Longyearbyen:  
 

Status 13. mars 2020:

 • Det er fortsatt ingen bekreftede smittede personer på Svalbard. I tråd med pålegg sitter både fastboende personer og turister i karantene.    
 • Pressemelding fra Lokalstyreleder om anmodning om stans av tilreisende turister som har vært utenfor Norden, og som skal til Svalbard.
 • Opprettet egen side på vår hjemmeside med relevant og oppdatert informasjon om koronavirus.
 • Etablert rutiner ved vedlikeholdsoppdrag i bolig hvor det sitter folk i karantene. Videre har vi delt disse rutinene med andre arbeidsgivere som vil komme i tilsvarende situasjon.
 • Skolen har etablert undervisning via digitale flater for alle elever.  
 • Informasjon til Airbnb verter om karanteneregler og ansvaret de har.
 • Nasjonal myndigheter har besluttet å ta ut passasjerer som kommer fra destinasjoner utenfor Norden på flyene til Svalbard i dag.
 • Oppfordrer befolkingen om å støtte lokalt næringsliv så langt det lar seg gjøre.

 

 Status 12. mars 2020:  

 • Det er så langt ingen bekreftede smittede personer på Svalbard. I tråd med nasjonalt pålegg er personer i hjemmekarantene.   
 • Skolen og barnehager i Longyearbyen er stengt med virking fra 12.3 Kl. 18:00.    
 • Øvrige bygg med publikum og besøkende stenges (iht. liste over) fra 12.3 Kl.18:00 
 • Vi følger situasjonen og vurderer konsekvensen av tiltakene som er gjort fortløpende.  
 • Vi forsterker oppfordringen om at alle må ta ansvar for å hindre smittespredning slik at vi unngår at mange blir syke samtidig og i tillegg beskytter de som er ekstra utsatt. Unngå samling i større grupper. Vår oppfordring er å redusere sosial omgang til det minimale.  
 • I LL vurderer enhetsledere hvilket personell som kan utføre sitt arbeid fra hjemmekontor. Det oppfordres til at samtaler og møter gjennomføres elektronisk.  
 • Jobbreiser for ansatte i LL er ikke tillatt.  

   

Status 11. mars 2020:  

 • Det er innført restriksjoner for adgang til Energiverket og Brannstasjonen, enhetene stenges for besøkende og publikum for skjerming av personell i kritiske samfunnsfunksjoner.  
 • Arrangementer i regi av Longyearbyen lokalstyre avlyses.  
 • Informasjon til publikum via hjemmesiden intensiveres 
 • Vi følger situasjonen og vurderer konsekvensen av tiltakene som er gjort fortløpende.   
 • Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for å hindre smittespredning slik at vi unngår at mange blir syke samtidig og i tillegg beskytter de som er ekstra utsatt. Unngå samling i større grupper.  
 • Alle ansatte skal ha god håndhygiene. Følg rådene gitt fra Folkehelseinstituttet (FHI) om hygiene

  

Status før 10. mars 2020:  

 • Kriseledelsen i Longyearbyen lokalstyre følger nøye med på utviklingen lokalt og nasjonal, lokale tiltak forberedes.
 • Rutiner for pandemi og viktige samfunnsfunksjoner med mer er gjennomgått og oppdatert i forhold til situasjonen vi står foran.     
 • Møter i lokalt beredskapsråd og arbeidsgrupper. 
 • Kartlegging av samfunnsfunksjoner og næringsaktører og møter gjennomføres.