For å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper har administrasjonsutvalget (AU) i Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for Svalbard § 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b vedta følgende:

Longyearbyen skole og SFO stenges for elever 27.3.2020. Hjemmeundervisning via digitale plattformer slik det gjøres i dag videreføres.
 
Saksopplysninger: 
Den nasjonale stengingen av skoler løper t.o.m. 26.mars 2020. Da vi ikke vet om denne stengingen blir forlenget var det ønskelig å fastslå at skolen og SFO ikke åpner fredag 27. mars 2020, men fortsetter hjemmeskole siden dette er siste dag før skolens vinter- og påskeferie.
Til forskjell fra landet forøvrig går vi inn i en vinterferie og har kun en dag mellom stengt skole og vinterferie. Administrasjonen mener det vil være en unødvendig smitterisiko å holde skolen åpen kun en dag for så å gå i ferie og anbefaler at skolen fortsetter hjemmeundervisning på digitale flater slik som i dag også fredag 27.mars 2020.