Mandag 29.juni starter LNSS arbeidet med å skifte ut stikkrenne i vei 231.

I den sammenheng stenges veien helt, og omkjøring blir via vei 200 som i dag er en gang- og sykkelvei. Se vedlagte illustrasjon. 

Arbeidet vil pågå i opp til en uke.