Førstkommende helg, 10.-12. november arrangerer Svømmeklubben stort svømmestevne med hele 110 tilreisende fra fastlandet. 81 deltakere stiller til start lørdag, i tillegg er det åtte rekrutter som har sitt eget stevne lørdag.

Dette betyr at svømmehallen og kiosken er stengt fredag til søndag.
Treningsrommet har vanlige åpningstider.

Publikum er hjertelig velkommen under svømmestevnet!

Svømmestevnet er i kategori kretsstevne Troms, Finnmark og Nordre Nordland.  Deltakere fra Tromsø, Harstad, Nordlysbyen, Finnsnes, Bjerkvik, Andøy og Tverlandet.  Svømmere i alder 6 - 18 år. 

De tilreisende overnatter både på hotell, skolen og på ungdomsklubben i løpet av helga. 

Det er i alt 20 kretsdommere, derav 5 aspiranter som gjennomfører og fullfører kretsdommerkurs i regi av svømmeforbundet. 

Over 60 frivillige er i full sving for å sørge for et vellykket arrangement!

English:

November 10-12, the Swim Club is organizing a major swim meet with a total of 110 participants coming from the mainland. On Saturday, 81 participants will compete, and there are also eight recruits who have their own meet on Saturday.

This means that the swimming pool and the kiosk will be closed from Friday to Sunday. The fitness room will have regular opening hours.

The audience is warmly welcome!

The swim meet is in the category of district meets for Troms, Finnmark, and Northern Nordland. Participants are coming from Tromsø, Harstad, Nordlysbyen, Finnsnes, Bjerkvik, Andøy, and Tverlandet. Swimmers aged 6-18 years are taking part.

The visitors will be staying at hotels, schools, and the youth club over the weekend.

There are a total of 20 regional judges, including 5 apprentices who are completing the regional judge course organized by the swimming federation.

Over 60 volunteers are working hard to ensure a successful event!