Strømmen kobles ut fra flyplassen mot Bjørndalen torsdag den 22. august fra kl 08.30. Hytter i området vil miste strømmen i ca 4 timer.
Dette gjøres i forbindelse med etablering av kryssing mellom forsyningen til hyttene og ny kabel til vindmølle.