I løpet av helga er det byttet nettstasjon som forsyner Adventdalen. Denne har dessverre innkjøringsproblemer som gir avbrudd når lasten øker.
Vi forventer at problemet er løst i løpet av formiddagen 3. fabruar 2020.
Vi beklager ulempen.