Strømnettet vårt eldes, det trenger rehabilitering og løpende vedlikehold for sikker og pålitelig funksjon. I størst mulig grad utføres dette arbeidet uten å koble ut strømforsyningen. I den forbindelsen så trenger vi en utkobling for å sluttføre arbeidet vi har jobbet med på høyspentlinjen i Adventdalen.

Strømforsyningen til hele Adventdalen fra avgang ved Svalbard Scooterutleie blir utkoblet (Svalbard Scooterutleie berøres ikke).

Utkoblingen er planlagt lørdag 21.mai, og utkoblingstiden er fra formiddag til kveld, kl. 12:00 - 21:00.

Vi ønsker snarlig tilbakemelding dersom utkoblingen gir behov for særskilte tiltak .

Vi beklager ulempene dette medfører. 

Driftsingeniør Anders Dahl (tlf 92832961) kan kontaktes dersom spørsmål.