Vi viser til publisert varsel om strømutkobling i Adventdalen.

Da driftssituasjonen igjen har endret seg, blir det utkoblinger som planlagt fra neste uke.

Ved eventuelle spørsmål kontakt driftsingeniør Joachim Karlsen, tlf. 988 01 397.