Det er oppdaget feil i strømforsyningen til Bjørndalen og strømmen er nå koblet fra. Feilsøking pågår.

Ved eventuelle spørsmål kan driftsingeniør Joachim Karlsen kontaktes på tlf. 988 01 397.

Vi beklager ulempe dette medfører!