Grunnet planlagt rengjøring av nettstasjon tilhørende Hotellneset blir det  3 timers strømutkobling fredag 3. juli kl 0800-1100. (forventer 2 timer). Alle strømkunder får på forhånd varsel på SMS(tekstmelding) ved planlagte vedlikeholdsarbeider. Dersom du ikke har mottatt SMS fra oss, er det viktig at du oppdaterer din kundeinformasjon via  app Longyearbyen lokalstyre, via hjemmesiden under kundeweb , eller sender en epost til strom@lokalstyre.no

Beklager eventuell ulempe dette medfør. Spørsmål kan rettes til Morten Snaprud tlf. 93229901